NEMI

Kärsitkö itseluottamuksen puutteesta? Tarvitsetko apua arkisista haasteista selviämiseen? Haluatko kehittää itsetuntemusta, omien tunteiden syvempää ja analyyttisempaa tunnistamista sekä yleisiä vuorovaikutustaitoja? Nemi tarjoaa apua näiden ongelmakohtien selvittämiseen mindfulnessia sekä neuropsykiatrista valmennusta hyödyntäen.

Nemi on täysin uudenlainen tapa lähteä kehittämään omaa itseluottamusta, saada apua arkisiin haasteisiin, rakentamaan itsetuntemusta sekä tunne reflektointia tieteellisesti tutkituilla menetelmillä. Nemi on lähtenyt tieteellisesti tutkitun mindfulnessin yhdistämisestä neuropsykiatriseen valmennukseen. Nemi hyödyntää menetelmiä joissa on tunnetusti ja tutkitusti toimivat tulokset, yhdistäen valmennusta tarjoavien asiantuntijoiden omat henkilökohtaiset kokemukset palvelukokonaisuuteen.

Tieteelliset tulokset yhdistettynä henkilökohtaisiin kokemuksiin, takaavat syvän ja käytännönläheisen kokemusperäisen ymmärryksen ja sitä kautta osaamisen aiheen ympäriltä.

NEMI-Ohjauksen rakenne koostuu seuraavista askelista:

● Tilannekartoitus ja tavoite
● Käyntejä 5-10 katsotaan tilanteen/ haasteiden mukaan
● välikatsaus
● harjoittelu jatkuu
● Palaute

Mitä on mindfulness?

Mindfulness on tietoista hyväksyvää läsnäoloa, jonka perusta on zen-buddhalaisessa meditaatiossa. Kyseessä on rentoutus- ja stressinhallintamenetelmä, joka ei ole taustasta huolimatta liitoksissa uskontoon.

Siinä missä standardi-meditaatiossa tarkoituksena on nollata mieli, on mindfulnessin syvin tarkoitus havainnoida nykyinen hetki, sekä se mitä omassa päässä tapahtuu ja sitä kautta läsnäolemisen opettelua.

Mindfulness on kuin hetki itselleen sekä oman sisimmän kuuntelemista ja havainnointia. Mindfulnessin avulla pyritään hyväksymään omia ajatuksia sekä kehittämään kykyä olla arvostelematta itseään. Mindfulness kehittää itsetuntemusta sekä itsetuntoa juuri siten, että harjoitusten avulla pyritään välittämään rakkautta ensin itselleen ja sen jälkeen muille. Mindfulnessin kautta pyritään herättelemään aisteja ja sitä kautta rentoutumaan sekä hallitsemaan stressiä sekä kehittämään ympärillä olevan maailman havainnointia.

Mitä on nepsy-valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsy on määrätietoinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka auttaa laajaa kirjoa ihmisiä aina lapsista aikuisiin, joilta löytyy neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Näihin kuuluu muun muassa ADHD ja ADD, Asperger, tourette sekä autismin laaja kirjo. Tämän lisäksi neuropsykiatrisiin erityispiirteisiin kuuluu myös kielelliset erityisvaikeudet ja oppimisvaikeudet. Nepsy-valmennus on uuden oppimista, omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämistä ja haltuunottoa, itsetunnon ja itseluottamuksen kehittämistä. Nepsy-valmennuksen onnistumistuloksista ja toimivuudesta on huomattavaa tieteellistä näyttöä. Tavoitteena valmennuksen kautta onkin pysäyttää negatiivisuuden ja epäonnistumisen kierre. Ennen kaikkea nepsy-valmennuksen kautta ongelmat ja haasteet pyritään kääntämään tavoitteiksi ja vahvuuksiksi.