NEMI

Kärsitkö itseluottamuksen puutteesta? Tarvitsetko apua arjen haasteista selviämiseen? Haluatko kehittää itsetuntemusta, omien tunteiden syvempää ja analyyttisempaa tunnistamista sekä yleisiä vuorovaikutustaitoja?

NEMI tarjoaa apua näiden ongelmakohtien selvittämiseen mindfulnessia sekä neuropsykiatrista valmennusta hyödyntäen.

Nemi on täysin uudenlainen tapa lähteä kehittämään omaa itsetuntemusta. Nemin avulla saat työvälineitä arjen haasteista selviytymiseen sekä itsetuntemuksen ja tunnereflektoinnin kehittämiseen.

Nemi yhdistää tieteellisesti tutkitun mindfulnessin neuropsykiatriseen valmennukseen. Kyseessä on palvelukokonaisuus, jossa hyödynnetään tunnetusti ja tutkitusti toimivia tuloksia saadut menetelmät, valmennusta tarjoavien asiantuntijoiden omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin. Tieteelliset tulokset yhdistettynä henkilökohtaisiin kokemuksiin takaavat syvän ja käytännönläheisen kokemusperäisen ymmärryksen ja osaamisen.

NEMI-ohjauksen rakenne koostuu seuraavista askelista:

● Tilannekartoitus ja tavoite
● Käyntejä 5-10. Käyntikerrat määräytyvät tilanteen/haasteiden mukaan
● Välikatsaus
● Harjoittelu jatkuu
● Palaute

Mitä on mindfulness?

Mindfulness on tietoista hyväksyvää läsnäoloa, jonka perusta on zenbuddhalaisessa meditaatiossa. Kyseessä on rentoutus- ja stressinhallintamenetelmä, joka ei ole taustasta huolimatta liitoksissa uskontoon.

Siinä missä standardimeditaatiossa tarkoituksena on nollata mieli, on mindfulnessin syvin tarkoitus havainnoida nykyinen hetki, sekä se mitä omassa päässä tapahtuu ja sitä kautta läsnä olemisen opettelua.

Mindfulness on kuin hetki itselleen sekä oman sisimmän kuuntelemista ja havainnointia. Mindfulnessin avulla pyritään hyväksymään omia ajatuksia sekä kehittämään kykyä olla arvostelematta itseään. Mindfulness kehittää itsetuntemusta sekä itsetuntoa juuri siten, että harjoitusten avulla pyritään välittämään rakkautta ensin itselleen ja sen jälkeen muille. Mindfulnessin kautta pyritään herättelemään aisteja ja sitä kautta rentoutumaan sekä hallitsemaan stressiä ja kehittämään ympärillä olevan maailman havainnointia.

Mitä on NEPSY-valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsy on määrätietoinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka auttaa laajaa kirjoa ihmisiä aina lapsista aikuisiin, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Näihin kuuluu muun muassa ADHD ja ADD, Asperger, Tourette sekä autismin laaja kirjo. Tämän lisäksi neuropsykiatrisiin erityispiirteisiin lukeutuu myös kielelliset erityisvaikeudet ja oppimisvaikeudet.

Nepsy-valmennus on uuden oppimista, omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämistä ja haltuunottoa, itsetunnon ja itseluottamuksen kehittämistä. Nepsy-valmennuksen onnistumistuloksista ja toimivuudesta on merkittävää tieteellistä näyttöä. Tavoitteena valmennuksen kautta onkin pysäyttää negatiivisuuden ja epäonnistumisen kierre. Ennen kaikkea nepsy-valmennuksen kautta ongelmat ja haasteet pyritään kääntämään tavoitteiksi ja vahvuuksiksi.