PALVELUT

NEMI tarjoaa täysin uudenlaista kotipalvelua neuropsykiatrisille asiakkaille. Tarjoamme nepsy-asiakkaille kotoa käsin toteutettavaa arkea tukevaa kuntoutusta, joka mahdollistaa asiakkaan pärjäämisen omassa kodissaan. Ensisijaisesti valmennus parantaa arjen hallintaa mm. arjen struktuurien luomisen ja jatkuvan tuen tarjoamisen avulla. Valmennuksen tavoitteena on kokonaisvaltaisen itseluottamuksen ja elämänhallinnan parantaminen nepsy-valmennusta hyödyntäen, tehostettuna mindfulness-harjoitteilla.

Miksi NEMI

Kyseessä on innovatiivinen palvelu, jota ei vielä markkinoilta vastaavana löydy. NEMI-kotipalvelu tuotetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan tarpeita kuunnellen. NEMI-kotipalvelun kuntoutus kattaa valmennuksen ja tuensaannin omassa kodissa räätälöidysti ilman kiirettä tai häiriötekijöitä.

NEMI:n visio on se, että asiakas on aina oman elämänsä asiantuntija. Me, omalla henkilökohtaisella kokemuksellamme sekä tietotaidollamme neuropsykiatristen asiakkaiden tarpeista, haasteista ja erinäisistä apukeinosta, taas pyrimme tarjoamaan keinoja juuri asiakkaiden erilaisten ja vaihtelevien haasteiden voittamiseen. Työkaluina hyödynnämme neuropsykiatrista kuntoutusta yhdessä mindfulnessin kanssa. Palveluvisioomme kuuluu olennaisesti se, että kaikki tehdään asiakkkaan ehdoilla. Me autamme tieteellisesti tutkittuja metodeja hyödyntäen, asiakasta saavuttamaan tavoittelemansa elämäntavan, johon kuuluu tasapaino, vahva itsetunto sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi.

NEMI on suunniteltu erityisesti auttamaan laajaa kirjoa ihmisiä lapsista aikuisiin, jotka elävät neuropsykiatristen haasteiden kanssa. Näihin sisältyy muun muassa ADHD ja ADD, autismin laaja kirjo sekä asperger. Tämän lisäksi vastaaviin nepsy-erityispiirteisiin sisältyvät myös oppimisvaikeudet sekä kielelliset haasteet.

Käännä nyt haasteesi vahvuuksiksi ja lähde yhdessä kokeneiden ammattilaisten kanssa testaamaan uudenlaista valmennusta. Löydä oma paikkasi, opi keskittämään fokuksesi sekä tunnistamaan vahvuutesi ja saamaan niistä kaikki irti.

NEMI-ohjauksen rakenne koostuu seuraavista askelista

● Tilannekartoitus ja tavoite: tässä vaiheessa kartoitetaan yhdessä, että missä mennään ja luomme yhdessä tavoitteet mihin NEMI-valmennuksen avulla pyritään pääsemään
● Käyntejä 5-10, nämä katsotaan tilanteen/ haasteiden mukaan: käynnit sovitaan ja suunnitellaan täysin asiakkaan sen hetkisen tarpeen mukaan.
● Välikatsaus: tässä vaiheessa kartoitetaan mitä ollaan tähän mennessä saavutettu ja mihin asioihin tulee keskittyä loppujaksoa ajatellen.
● Harjoittelu jatkuu asiakkaan sen hetkisen tarpeen perusteella
● Palaute ja suunnitelma tulevaan.

Haluatko kokella NEMI-valmennusta ja päästä eteenpäin arkesi haasteissa? Ota meihin yhteyttä ja jutellaan lisää.

TILANNEKARTOITUS

Kärsitkö itseluottamuksen puutteesta? Tarvitsetko apua arkisista haasteista selviämiseen? Haluatko kehittää itsetuntemusta, omien tunteiden syvempää ja analyyttisempaa tunnistamista sekä yleisiä vuorovaikutustaitoja?

MINDFULNESS

Mindfulness on tietoista hyväksyvää läsnäoloa, jonka perusta on zen-buddhalaisessa meditaatiossa. Kyseessä on rentoutus- ja stressinhallintamenetelmä, joka ei ole taustasta huolimatta liitoksissa uskontoon.

NEPSY-VALMENNUS

Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsy on määrätietoinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka auttaa laajaa kirjoa ihmisiä aina lapsista aikuisiin, joilta löytyy neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Näihin kuuluu muun muassa ADHD ja ADD, Asperger, tourette sekä autismin laaja kirjo.

PALAUTE

Haluatko kokella NEMI-valmennusta ja päästä eteenpäin arkesi haasteissa? Ota meihin yhteyttä ja jutellaan lisää.